ComeniusPrint.cz , Vydavatel časopisů: Právo pro podnikání a zaměstnání, Daně a finance

Prosím, vyberte si odkaz na jeden z naších časopisů:

Časopis sleduje judikaturu Evropského soudního dvora v oblastech evropského daňového práva, evropského insolvenčního práva a přeshraničního vymáhání pohledávek

  • v členských státech, svobody volného pohybu
  • kapitálu, ochrany volného pohybu zboží

zákazem daňové diskriminace a ochrany vlastních zdrojů Společenství i celního práva, přináší i další vybraná soudní rozhodnutí.

Časopis Daně a finance sleduje aktuální vývoj v oboru finančního práva a zaměřuje se na analýzu současných teoretických i praktických problémů, zahrnuje přitom nejen prostor České republiky, ale celé Evropské unie.

Nabízí tak odborné veřejnosti články věnované nejen základním teoretickým problémům, ale také aktuálním otázkám aplikace a změn legislativy v oblasti finančního práva, přičemž v posledních letech rozšiřuje své rubriky i o anglicky psané články v zahraničí působících autorů. Vychází každé kalendářní čtvrtletí a je pravidelně doplňován suplementem na aktuální téma, které vychází s posledním číslem v kalendářním roce.