Daně a finance

Časopis Daně a finance vychází již od roku 1992 (původně jako měsíčník Daně - odborný časopis pro daňové právo a praxi). Jako tradiční a dlouhodobě etablované periodikum rozebírá klíčové otázky finančněprávní legislativy. S ohledem na zásadní vliv práva Evropské unie na právní předpisy finančního práva se tento časopis nezaměřuje pouze na interpretačně problematické části národních zákonů, ale i na právní předpisy Evropské unie a judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Přináší komentáře a názory předních odborníků z praxe i akademické obce.

V posledních letech také došlo k rozšíření rubrik časopisu o rubriku anglicky psaných článků, čímž je sledována aspirace na rozšíření povědomí o tomto časopisu i v zahraničí. V současné době proto alespoň jeden z otištěných článků je psán v anglickém jazyce, přičemž autoři takovýchto článků jsou vybíráni i s preferencí jejich působení v zahraničí.

Odborný obsah časopisu ocení čtenáři nejen z řad daňových poradců, ale všichni, kteří se zabývají finančním právem. Mezi odběratele patří i mnohé soudy a přední české univerzity.

 

 

Mesdames, Messieurs,

Le vendredi 2 février 2018, le Serdeaut organise une conférence sur les collectivités publiques et l'exception de la quasi régie (in house) dans le droit de la commande publique (9 h - 12 h 30 / accueil et café à 8 h 30, salle 1, 12 place du Panthéon 75005 Paris - Inscriptions sur le site : quasiregie.sciencesconf.org).

La conférence sera présidée par Mme le Professeur Sophie Nicinski et y participeront M. Frédéric Salat-Barroux et Mme Maria Kabanova, avocats au barreau de Paris.

Espérant vous y retrouver nombreux, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en mes sincères salutations.

Norbert Foulquier
Professeur de droit public à l'Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
Codirecteur du SERDEAUT

http://serdeaut.univ-paris1.fr/actualites/

Obsah jednotlivých čísel
Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz