Daně a finance

Časopis Daně a finance vychází již od roku 1992 (původně jako měsíčník Daně - odborný časopis pro daňové právo a praxi). Jako tradiční a dlouhodobě etablované periodikum rozebírá klíčové otázky finančněprávní legislativy. S ohledem na zásadní vliv práva Evropské unie na právní předpisy finančního práva se tento časopis nezaměřuje pouze na interpretačně problematické části národních zákonů, ale i na právní předpisy Evropské unie a judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Přináší komentáře a názory předních odborníků z praxe i akademické obce.

V posledních letech také došlo k rozšíření rubrik časopisu o rubriku anglicky psaných článků, čímž je sledována aspirace na rozšíření povědomí o tomto časopisu i v zahraničí. V současné době proto alespoň jeden z otištěných článků je psán v anglickém jazyce, přičemž autoři takovýchto článků jsou vybíráni i s preferencí jejich působení v zahraničí.

Odborný obsah časopisu ocení čtenáři nejen z řad daňových poradců, ale všichni, kteří se zabývají finančním právem. Mezi odběratele patří i mnohé soudy a přední české univerzity.

 

Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz