Publikování článků v Právu pro podnikání a zaměstnání

Pokyny pro autory

  1. Rukopisy zasílejte v elektronické verzi, na níže uvedenou e-mailovou adresu redakce časopisu.
  2. Text příspěvku zpracujte podle Pokynů k formální prezentaci příspěvku.
  3. Texty prochází samostatným grafickým zpracováním. Proto neprovádějte jiné grafické úpravy textu, nežli je uvedeno v Pokynech k formální prezentaci příspěvku.
  4. Za obsah a jazykovou úpravu plně odpovídají uvedení autoři.
  5. Veškerou korespondenci adresujte na adresu Časopis Právo pro podnikání a zaměstnání, redakce, U Dubu 48, 147 00, Praha 4. Elektronickou korespondenci na emailovou adresu bruner@comeniusprint.cz. Uvádějte vždy Vaše kontaktní údaje.

 
Pokyny k formální prezentaci příspěvku naleznete zde:

Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz