Obsah jednotlivých čísel
2016
2015

Číslo 2/2015

Název Kdy postupovat podle občanského zákoníku a kdy podle zákoníku práce?
Autor JUDr. Ladislav Jouza
Klíčová slova subsidiarita, pracovní právo, občanské právo, rekodifikace
Název Otazníky kolem dovolené: část I.
Autor JUDr. Eva Dandová
Klíčová slova dovolená, pracovní právo, zaměstnavatel, zaměstnanec
Název Rodinný závod a spolupracující osoby z pohledu zdravotního pojištění
Autor Ing. Antonín Daněk
Klíčová slova občanský zákoník, závod, zdravotní pojištění, rodina
Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz