Publikování článků - Pokyny pro autory

Emailová adresa, na niž se odevzdávají články za účelem jejich předání k recenznímu řízení, je daf@outlook.cz.

Odevzdané články musejí dbát níže uvedeného formátu:

 • formát souboru: doc nebo docx
 • rozsah článku nejméně 18.000 znaků až 36.000 znaků včetně mezer
 • řádkování 1,5 řádku
 • font písma: Times New Roman
 • mezery za odstavcem 10 b.
 • zarovnání textu do bloku
 • odsazení prvního řádku 1,25 cm

Dále musí každý autor ke svému článku:

 • uvést název článku rovněž v anglickém jazyce,
 • přiložit abstrakt v českém i anglickém jazyce, klíčová slova v českém i anglickém jazyce,
 • uvést adresu autora pro doručení autorského výtisku,
 • uvést emailovou adresu autora a instituci, na niž autor působí.

V případě citací prosíme o dodržování citačních norem ČSN ISO 690 and 691. Nedodržení těchto norem může vést k nepřijetí článku do tisku.

 

Formal and other requirements for foreign authors

Email address of the redaction where all submitted articles shall be sent for the double blind peer review is daf@outlook.cz.

All submitted articles must follow these requirements:

 • Format: doc and docx
 • Range: at least 18.000 up to 36.000 characters including spaces and punctuation
 • Spacing: 1,5 line
 • Font: Times New Roman
 • Space after paragraph: 10 p.
 • Alignment: justify the text
 • Indent first line 1,25 cm.

References to the literature: under line quotes according to the ČSN ISO 690 and 691.

Furthermore, the author shall:

 • translate the name of the article in English,
 • add the abstract and keywords in Czech (can be eventually translated by our redaction) and English,
 • note the address of the author for the purpose of the author’s print delivery,
 • note the email address of the author and the institution where the author is active.

 

Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz