Redakční rada

Členové redakční rady časopisu:

 • Prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., (předseda)
 • Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
 • Ing. Václav Boněk
 • Prof. Norbert Foulquier
 • Prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
 • Prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
 • Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
 • Ing. Jiří Nekovář
 • Prof. Césara García Novoa
 • JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
 • JUDr. Viktor Šmejkal, Ph.D.
 • JUDr. Michal Švorc.

Tajemník redakční rady: JUDr. Viktor Šmejkal. Ph.D.

Kontaktujte nás

Comenius Print, s. r. o.
U Dubu 48
147 00 Praha 4

e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz
tel. + fax: 244 468 036

Jednatelka společnosti
Vladimíra Šmejkalová
tel.: 734 245 559
e-mail: comeniusprint@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Daně a finance
doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D.
email: kohajda@comeniusprint.cz

Šéfredaktor - Právo pro podnikání a zaměstnání
Mgr.Tomáš Bruner
email: bruner@comeniusprint.cz